top of page

Privacy Policy

Mine websider ( www.form.gallery og www.webutstillingen.no ) er skapt kun for å eksponere informasjon overfor et interessert publikum. Jeg benytter således pr. i dag ikke informasjonskapsler og ønsker heller ikke å innhente data om besøkende på mine sider, utover å se hvilke sider som blir besøkt, og hvor lenge man oppholder seg på den enkelte side.

Jeg anbefaler deg uansett å trykke på "Avslå Alle" for sikkerhets skyld.

ENGLISH:
My websites ( www.form.gallery and www.webutstillingen.no ) were created only to expose information to an interested public. I do not use cookies and do not wish to obtain data about visitors to my pages, beyond seeing which pages are visited and how long one stays on each page.

In any case, I recommend you press "Reject All" just to be safe.

Best Regards
Trygve Amundsen 

bottom of page