top of page

Form.Gallery har nå flyttet fra Osvegen til Nesttun sentrum, vegg i vegg med Nesttun Amfi.

På nedre parkeringsnivå i Nesttun Parkering (Parkeringen til Nesttun Amfi),
– se etter det store skiltet til Apotek1. Vi har samme inngang som dem.

On the lower parking level in Nesttun Parkering (Parking for "Nesttun Amfi" Shopping Centre),
- look for the large sign for Apotek1. We have the same entrance as them.

 

bottom of page