top of page

about the nfuk

nfuk-logo-2021-300 2.png

ENGLISH:  (Norsk herunder)

Norwegian Association of Independent Artists (NFUK) is a non-profit membership-driven organization that was founded September 29, 1993 in Moss, Norway.

The organization is nationwide with regional groups and consists of over 250 members.

The Association is open for all visual artists, also those who do not automatically
qualify for membership in associations for artists with formal art educations,
but who nevertheless possess artistic qualities which make them eligible to exhibit
in galleries/forums that are otherwise closed to them.


The organization’s intent is to:

 • Protect the members’ academic and artistic interests.

 • Create cooperation within the visual artist environment.

 • Enhance the quality of the individual, and safeguard the diversity of the organization.

 • Arrange exhibitions where the utmost quality of art is presented.

 • Make the NFUK logo and organization known and respected.
   

NORSK. – om NFUK:

 

Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere (NFUK) er en ikke-kommersiell, medlems drevet organisasjon som ble stiftet 29.september 1993 i Moss. Foreningen er landsdekkende med regionale grupper og består av over 250 medlemmer. Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere

er åpen for alle billedkunstnere også de som ikke kvalifiserer for automatisk medlemskap

i foreninger for utdannede kunstnere, men som likevel besitter kunstneriske kvaliteter som

gjør dem kvalifisert til å stille ut i gallerier / fora som ellers er lukket for dem.

 

NFUK organiserer ikke medlemmer, som arbeider i teknikker som vanligvis oppfattes som brukskunst eller arkitektonisk utsmykking av type stukkatur og tilsvarende.

 

Foreningens formål er: å ivareta medlemmenes interesser, faglig og kunstnerisk

å skape samarbeid innenfor et bildende kunstnermiljø å høyne kvaliteten hos den enkelte,

og ivareta mangfoldet i foreningen å arrangere utstillinger som viser kvalitet

å gjøre navnet Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere, NFUK, kjent.

 

Som medlem får du:

 • Rett til å bruke NFUK-navn og -logo i forbindelse med separatutstillinger,
  annonser, trykksaker og på din CV
   

 • Årlig tilbud om korrigering/vurdering av kunstverk
   

 • Invitasjon til å delta på NFUKs juryerte landsutstillinger
   

 • Anledning til å danne egne, lokale NFUK-grupper og delta på lokale utstillinger
   

 • Invitasjon til å delta på diverse utstillinger
   

 • Plass i foreningens nettgalleri
   

 • Du blir en del av vårt faglige miljø, invitert til faglige arrangement
  og får tilgang til et nyttig og hyggelig nettverk

Hvem kan bli medlem? Til tross for at det ikke er krav om det, ser vi at mange av dagens medlemmer har en kunstutdanning, enten fra Kunstfagskole, Formingslærerhøgskolen eller de er selvlærte, eventuelt med påbygging av diverse kurs. For å bli medlem i NFUK må du levere inn arbeider som juryeres av vår kvalifiserte jury. Juryen er sammensatt av to eksterne, anerkjente kunstnere og et internt medlem.

Hvor høyt er nivået? Opptakskriteriene i NFUK er strenge og opptak skjer gjennom en fagjurys vurdering av kunstnerisk kvalitet og kunstnerisk modenhet. De innleverte arbeider vurderes i 2 juryomganger, først digitalt og deretter ved innlevering av originalarbeider. Omtrent 20% av dem som søker opptak i NFUK blir tatt opp som medlem.

Gå til nfuk.no for mer informasjon:  Les mer

bottom of page